Metóda Lienky

matematika_metoda_Lienky

Lienku asi netreba nikomu predstavovať. Poznáme veľa druhov lienok. Každá je na pohľad iná, či už farbou alebo počtom bodiek. A práve na počet bodiek sa zameriava metóda Lienky

metoda Lienky obrazok

Keď sa pozriete na túto lienku, vedeli by ste jej druhové meno? Samozrejme, stačí spočítať jej bodky. A čo viac, už na prvý pohľad je vidieť že ide o lienku sedembodkovú. A prečo to vieme hneď aj bez toho aby sme fyzicky počítali bodky? Pretože sú usporiadané symetrickyich počet a umiestnenie na krídlach lienky je konštantné, teda sa nemení.

Sedembodková lienka bude mať na každom z krídel po 3 bodky a jednu v strede pod hlavičkou. Tak isto to má aj ďalšia sedembodková lienka a ďalšia. Nenájdeme sedembodkovú lienku, ktorá by mala na jednom krídle 2 na druhom 4 bodky a stredovú by nemala pod hlavou.

Inak povedané, ak sa pozrieme na lienku, nevidíme len nejakého chrobáka, ale konkrétny druh. Pri použití metódy Lienky, nebudete vidieť číslicu len ako nejaký znak, ale ako konkrétnu hodnotu. Práve to ma inšpirovalo k názvu metódy.

V čom je metóda lienky výhodná?

  • Je intuitívna a teda veľmi jednoduchá na pochopenie.
  • Je univerzálna. Učí hodnotu číslice nie čísla. Nie je teda v rozpore zo žiadnou inou metódou výučby matematiky na školách. Využijete ju pri sčítaní, odčítaní, násobení, delení, pri zlomkoch, percentách, desatinných číslach aj mocninách.
  • Je  nenápadná. Môžete ju používať od detstva až do staroby bez toho, aby ste vzbudili dojem, že neovládate aritmetiku.

Priestor na vyjadrenie kvantity čísla nám poskytuje samotná číslica.

Ako dieťa som si, kvantitu čísel predstavovala pomocou domina. Možno som mala šťastie, lebo zatiaľ čo väčšina detí mala doma domino s maximálnou hodnotou 6, my sme mali také do 9.

V čase, keď som sa snažila môjho syna naučiť rátať som si ale všimla, že on nemá absolútne šancu pochopiť zas niečo nové, niečo oddelené od čísla ale že potrebuje niečo viac uchopiteľne. A vtedy som si uvedomila, že samotná číslica nám dáva túto možnosť.

Aké jednoduché však!

Ak k znaku priradíme hodnotu, nemusíme používať prsty, počítadlá, ceruzy, kamienky, gaštany, fazuľky , autíčka a neviem čím ešte sa rodičia a učitelia celé generácie snažia vyjadriť význam daného čísla. Dieťa ani nemusí zdvihnúť  hlavu do príkladu. Nepreruší očný kontakt s úlohou, nestráca sa, nerobí pauzy ale plynulo pracuje.

Kľúčové na metóde lienky je, že každé číslo má bodky na konkrétnych miestach, ich poloha sa nemení.

Zároveň to ale nenarúša vnímanie čísla ako znaku.

A prečo je to tak dôležité?

Ak sa vás niekto spýta koľko je 3 + 5 nepredstavíte si 3 autíčka + 5 autíčok, ale predstavíte si číslice 3 a 5 resp. v hlave máte 5 a predstavíte si 3, ale ako ju teda prirátať k tej 5 bez toho aby sme rátali na prstoch? Tí s väčšou matematickou predstavivosťou si vybavia napr. 3 bodky domina. Ale oni asi nemajú problém s matikou!

Hľadáme riešenie, pre deti bez matematickej predstavivosti. Tie boli generácie nútené doslova vrývať do pamäte konkrétne príklady.

Každý vie koľko je 2+2 alebo 1+1, je to ako básnička z detstva, ale 7+4 už tak veľmi komfortné nie je. A pri vyšších číslach väčšina ľudí vypína. Chápem, majú v hlavách poukladané iné informácie, tie ktoré oni považujú za podstatné. A práve takýmto ľuďom, posielam metódu Lienky. Je to samotná číslica, ktorá mu povie koľko má počítať, kedy sa má zastaviť.

Ak chcete aby vaše dieťa malo radosť z úspechu, aby sa necítilo menejcenné, lebo nechápe matiku. Aby mohlo venovať oveľa viac času svojim vlastným záujmom a netráviť ho len nad matikou, ukážte mu túto metódu. Ak si ju osvojí nebude mať s aritmetikou problém, každé číslo mu poradí čo robiť.

Tvorba čísel

Asi každý vie, že existuje niekoľko číselných sústav, ale bežne používame desiatkovú sústavu. Nie každý si ale uvedomuje, že to nie je preto že máme desať prstov ale preto, že na vyjadrenie čísla používame desať znakov. Čísla potom tvoríme ich kombináciou. Hodnotu však majú len znaky od 1 do 9.  0 je iba znak na vyjadrenie opakovania, ísť od začiatku – točiť sa v kruhu. Ako samostatné číslo bola pridaná neskôr.

Ak má číslo iba jeden znak hovoríme o jednotkách, ak na jeho vyjadrenie potrebujeme 2 znaky ide o desiatky, ak 3 tak o stovky atď až do nekonečna. Je úplne jedno koľko miestne budete mať číslo a je jedno na ktorom mieste bude mať desatinnú čiarku, či budete sčítavať, odčítavať, násobiť, deliť – ak budete vďaka metóde Lienky poznať hodnotu každej jednej číslice z ktorej sa to číslo skladá, vždy sa dopracujete k správnemu výsledku.

Ako spočítame dve čísla pomocou metódy Lienky

Ako odčítame dve čísla pomocou metódy Lienky